Bericht:

Rubriek:

1 mei 2002

wet- & regelgeving

Eural ingevoerd, meldingenstelsel uitgesteld

Ondanks heftige kritiek van bedrijfsleven en provincies is de Eural toch op 1 mei ingevoerd. Maar, vergunningen kunnen tot en met het einde van het jaar worden aangepast en de AMvB Melden en Registreren zal niet in 2003 maar 2004 ingevoerd worden. In de tussenliggende periode geldt een overgangsregime.

De Europese Afvalstoffenlijst (Eural) benoemt alle te onderscheiden afvalstoffen en bepaalt wanneer een afvalstof gevaarlijk is. Het vervangt de Nederlandse Afvalstoffencodelijst en het BAGA. Dit heeft tot gevolg dat ongeveer de helft van de stoffen die volgens het BAGA gevaarlijk of niet-gevaarlijk zijn, die status behouden. Bij ongeveer 35 procent kan er wat veranderen aan de status, afhankelijk van de samenstelling. Bij ongeveer 13 procent verandert de status van een afvalstof definitief. Vergunningen die door de invoering van de Eural moeten worden gewijzigd, moeten voor het einde van dit jaar aangepast zijn. Voor het melden en registreren geldt voor afvalverwijderende bedrijven een interim-periode tussen de invoering van de Eural (1 mei 2002) en de inwerkingtreding van de AMvB Melden en Registreren. Oorspronkelijk zou deze op 1 januari 2003 ingevoerd worden, maar dat is nu met een jaar uitgesteld. De invoering kent verschillende knelpunten. Zo wil het ministerie van VROM een maandelijkse rapportage voor bedrijfsafval, terwijl het bedrijfsleven een kwartaalrapportage voorstelt. In de interim-periode hoeft de wijze van melding niet aangepast te worden. De lading moet wel worden geclassificeerd in gevaarlijk of niet-gevaarlijk op basis van de Eural. Die Eural-code, inclusief omschrijving en 'het sterretje' als het als gevaarlijk geclassificeerd is, moet worden weergegeven in de open ruimte van de begeleidingsbrief. De formulieren blijven dus hetzelfde en ook het afvalstroomnummer hoeft niet te worden gewijzigd. Zelfs indien door de Eural een stroom bedrijfsafval tot het gevaarlijk afval wordt gerekend, kan deze wat betreft de meldingsprocedure en -formulieren als bedrijfsafval behandeld blijven worden.


Uitgeverij Noordhoek BV