Bericht:

Rubriek:

1 oktober 2002

verwijdering

Europa wil stortrichtlijnen beter handhaven

In een zogenaamd 'Name, Fame en Shame' seminar heeft de EU-commissaris voor milieu Morgot WallstrŲm de vinger gewezen naar illegale en slecht beheerde stortplaatsen in Europa. De EU-richtlijn storten moet strikter worden toegepast, om de veiligheid en gezondheid te garanderen.

De Commissie heeft juridische stappen genomen tegen 36 stortplaatsen in 10 lidstaten. Tien daarvan zijn zowel in Spanje als Griekenland, ItaliŽ heeft er acht, Ierland vijf en Engeland, Frankrijk en Duitsland ieder ťťn. De commissaris wees op de maatschappelijke onrust die de stortplaatsen veroorzaken. Een continue stroom van klachten wordt in Brussel ontvangen. Dit was ook de belangrijkste reden voor de organisatie van het seminar. Daarmee hoopt ze de aandacht op het goed beheer van afval te krijgen en lidstaten ertoe aan te zetten de richtlijnen juist te implementeren. Tot nu toe worden die zeer traag of onvolledig in nationale wetgeving omgezet. De eerste richtlijn voor het storten was al in 1975 aangenomen. In 1999 werd een nieuwe richtlijn vastgesteld die speciale eisen aan stortplaatsen stelt. De lidstaten moesten deze voor 16 juli 2001 geÔmplementeerd hebben. Zes hebben echter dat nog steeds niet volledig gedaan: BelgiŽ, Griekenland, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg en Engeland. In de kandidaat-lidstaten voor de EU wordt het meeste afval gestort. Zeer veel van de lokale en regionale stortplaatsen voldoen daar niet aan de richtlijn. De Commissie is in onderhandeling met die landen om ervoor te zorgen dat bij toetreding aan de richtlijn wordt voldaan.


© Uitgeverij Noordhoek BV