Bericht:

Rubriek:

1 september 2002

handhaving

Extra controle vervoer gevaarlijke stoffen

Aanstaande november gaat de Inspectie verkeer en waterstaat, divisie vervoer, het wegtransport van gevaarlijke afvalstoffen extra controleren. Aanleiding voor de actie is het grote aantal overtredingen bij een preventieve controle medio mei 2000.

Te veel inzamelaars en vervoerders bleken toen de gevaarlijke afvalstoffen niet juist te hebben geclassificeerd, zodat de stoffen niet op de wettelijk voorgeschreven wijze verpakt waren of op de verkeerde manier vervoerd. De resultaten van die controle zijn met de branche besproken. Deze heeft het afgelopen jaar maatregelen genomen om het transport veiliger te maken. Met de actie in november wil de IVW controleren of de situatie ook echt verbeterd is. De wegcontroles worden uitgevoerd in samenwerking met de douane en het KLPD, op verschillende tijdstippen en locaties. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt en kan het vervoer worden stilgezet.


Uitgeverij Noordhoek BV