Bericht:

Rubriek:

16 oktober 2002

beleid & uitvoering

EZ laat iets meer weten van de MEP

In plaats van de REB komt er een ander subsidiemiddel voor stimulering van duurzame energie: de MEP. Hoe die er precies uitziet is nog niet bekend.

Wel is duidelijk geworden dat er bij benadering 23 miljoen beschikbaar is voor klimaatneutrale (fossiele) energiedragers, 141 miljoen voor duurzame energie en 94 miljoen voor WKK. Wat het precies wordt is pas eind november bekend. De Kamer was bezorgd dat in het kader van de MEP-biomassa scheepsladingen met afval naar Nederland zouden komen om hier, met subsidie, te worden verbrand. Of dat zal gebeuren is niet te zeggen volgens de minister van EZ. Afval bestemd voor nuttige toepassing kan volgens de EVOA namelijk vrij over de grens getransporteerd worden. Maar er zijn andere factoren, zoals kosten voor transport, overslag en bewerking en de administratieve procedures. Vandaar dat het logischer lijkt dat door het tekort aan verbrandingscapaciteit in eerste instantie het (vaak goedkopere) Nederlandse afval in de oven terecht blijft komen.


Uitgeverij Noordhoek BV