Bericht:

Rubriek:

26 september 2002

verwijdering

Geen zorgen over nazorgfondsen

Er is geen reden zorgen te hebben dat de fondsen die de nazorg van stortplaatsen moeten financieren geen geld daarvoor hebben, nu de beurzen een grote daling hebben meegemaakt.

De nazorgfondsen bij provincies worden gevoed met heffingen die worden betaald door de stortplaatsexploitanten. De hoogte van de heffing wordt bepaald door de te verwachten kosten aan nazorg van de stortplaats en de opbrengst van de beleggingen. Als na sluiting van de stortplaats blijkt dat het fonds onvoldoende geld in kas heeft, dan zal de provincie uit de algemene middelen moeten bijspringen. Nu de beurzen dramatisch zijn gedaald, is dit wellicht een toekomstige tijdbom, stelde Tweede-Kamerlid De Wit (SP). Nee, zegt de regering. Hoewel decentrale overheden niet mogen beleggen in aandelen, is voor de nazorgfondsen een uitzondering gemaakt. Door de zeer lange termijn waarvoor de middelen worden weggezet, is de fluctuatie van de waarde van aandelen acceptabel. Overigens dien minimaal 42 procent van het fonds in vastrentende waarde te worden belegd. Overigens blijft de minister van binnenlandse zaken deze ontwikkeling wel nauwlettend volgen. Zou over een langere termijn blijken dat de gekozen structuur van beleggingen onvoldoende garanties geeft dat het einddoel wordt gehaald, dan is het niet uitgesloten dat ingegrepen wordt.


Uitgeverij Noordhoek BV