Bericht:

Rubriek:

14 augustus 2002

bedrijfsnieuws

Geesink levert afvalpersen aan Almere

Geesink gaat twee Kiggen stationaire persen leveren voor het vacuŁm afvalinzamelsysteem dat in Almere in aanbouw is.

Het inzamelsysteem bestaat uit een ondergronds netwerk van buizen, dat onder vacuŁm staat. Het vacuŁm zorgt ervoor dat gft en restafval, in gescheiden buizenstelsels, worden afgevoerd naar een station buiten de woonwijk. De twee persen zullen onafgebroken in bedrijf zijn. Een containerwisselsysteem zorgt ervoor dat volle containers automatisch worden vervangen door lege. De persen hebben een vergrote capaciteit, zodat ook in drukke periodes het aanbod kan worden verwerkt. De containers zijn aangepast op het systeem. Zo is voorkomen dat er lucht in het systeem lekt. Bovendien zijn door de 24-uursbelasting hoge eisen gesteld aan de operationele betrouwbaarheid.


© Uitgeverij Noordhoek BV