Bericht:

Rubriek:

9 januari 2002

beleid & uitvoering

Gelderland gedoogt tijdelijke opslag diermeel

Gedeputeerde staten van Gelderland gaan akkoord met de tijdelijke opslag van maximaal 10.000 ton diermeel in de voormalige spinnerij van Akzo op het industriepark Kleefse Waard.

De provincie komt hiermee tegemoet aan de dringende vraag van de ministers van LNV, VWS en VROM. De locatie op het industriepark zal gedurende zes maanden gaan fungeren als opslagruimte voor nieuw geproduceerd diermeel en voor diermeel dat nu nog verspreid over de provincie, deels illegaal en milieuhygiŽnisch onverantwoord, ligt opgeslagen. De opslag kan niet worden gelegaliseerd omdat volgens de wet het diermeel direct hoort te worden verbrand. Bij gebrek aan verbrandingscapaciteit echter is het tot circa eind 2002 onmogelijk om aan die eis te voldoen. Tot die tijd wordt daarom gekozen voor het gedogen van de opslag, maar dan wel geconcentreerd, controleerbaar en onder milieuhygiŽnisch verantwoorde condities.


© Uitgeverij Noordhoek BV