Bericht:

Rubriek:

28 augustus 2002

beleid & uitvoering

Gelders geurbeleid loopt voorop

De provincie Gelderland heeft voor de circa 650 bedrijven waarvoor ze bevoegd gezag is een beleid voor geurhinder opgesteld. Kern van het beleid is een vaste 'meetlat' aan de hand waarvan de hoeveelheid geurhinder wordt vastgesteld.

Hiermee loopt Gelderland ten opzichte van andere provincies en gemeenten voorop in het concretiseren van het globaal geformuleerde rijksbeleid. Tot nu toe vond bij elk bedrijf een ad-hocafweging plaats over de bescherming van de omgeving en de te nemen maatregelen. Het nieuwe beleid maakt de vergunningverlening duidelijker en consequenter. In de 'meetlat' spelen de aard van de geur en het soort omgeving een rol.


Uitgeverij Noordhoek BV