Bericht:

Rubriek:

20 juni 2002

inzameling

Groei huishoudelijk afval stagneert

In 2001 is de totale hoeveelheid door gemeenten ingezameld huishoudelijk afval bijna gelijk gebleven op negen miljoen ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Daarmee lijkt de stijging die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan ten einde. Vanaf 1995 neemt de hoeveelheid jaarlijks toe. De ingezamelde hoeveelheid restafval is met 4,8 miljoen ton nauwelijks veranderd. De hoeveelheid gescheiden afval is licht gestegen, met twee procent. Totaal werd 47 procent gescheiden ingezameld. De grootste stroom, gft, blijft met 1,5 miljoen ton stabiel sinds 1996. De daling van het aandeel oud papier van de afgelopen twee jaar heeft in 2001 ook doorgezet. Per inwoner werd 63 kilo daarvan ingezameld, een daling van twee procent. Alleen houtafval en een aantal kleinere afvalstromen vertonen een stijgende lijn. Gescheiden hout nam met zes procent toe.


Uitgeverij Noordhoek BV