Bericht:

Rubriek:

april 2002

Kort nieuws

Kort nieuws april 2002

KNMR naar KPR
23 april 2002 - Het Kennisnetwerk Metaalhoudende Reststoffen (KNMR) is door de Novem overgedragen aan het Kennisplatform Recycling (KPR). Het netwerk is vijf jaar geleden opgezet in het kader van het programma T2000 en telt inmiddels ruim 200 personen. Novem is tevreden over het netwerk, want de opkomst bij themabijeenkomsten en de vraag om kennisuitwisseling waren groot. Het programma T2000 loopt echter teneinde, waardoor de subsidie voor het project niet meer beschikbaar is. Door het bij KPR onder te brengen hoopt Novem dat de activiteiten zullen worden voortgezet. Of de leden van het netwerk ook allemaal overgaan naar het platform is sterk de vraag. Het KNMR is gratis, terwijl de contributie voor KPR 1400 euro per jaar bedraagt.

Staat koopt alle aandelen COVRA
14 april 2002 - De Staat der Nederlanden is 100% aandeelhouder geworden in de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval NV (COVRA). Met de overdracht kopen EPZ (eigenaar van Borsele) voor € 45 miljoen en GKN (eigenaar van Dodewaard) voor 11 miljoen alle kosten af die moeten worden gemaakt voor de opslag van hun radioactief afval nu en in de toekomst.

Ambtenaren Winschoten willen niet naar Essent
18 april 2002 - Winschoten wil de afdeling gemeentewerken, waaronder de reinigingsdienst, overdoen aan Essent Milieu Overheid. De medewerkers zijn daar echter niet over te spreken, voornamelijk omdat zij de ambtenarenstatus zullen verliezen. De gemeente denkt jaarlijks honderdduizend euro te besparen als de 32 medewerkers in dienst zouden komen van Essent. Het personeel bestrijdt dat, omdat het college van B&W de dienst heeft verwaarloosd en Essent dus flink zal moeten investeren. De kosten daarvoor zullen door de gemeente moeten worden opgebracht. De Ondernemingsraad ziet meer mogelijkheden in samenwerking met andere gemeenten. De gemeenteraad moet de privatisering nog goedkeuren.


Uitgeverij Noordhoek BV