Bericht:

Rubriek:

30 september 2002

beleid & uitvoering

Meer afvalservice voor schepen in afwachting van nieuwe wet

De implementatie van de richtlijn HOI's loopt vast op de ingewikkelde structuur van financiering. De wetswijzigingen zullen op zijn vroegst in september 2003 van kracht worden.

In de tussentijd wordt de service aan de scheepvaart verbeterd. Dat antwoordt de staatsecretaris van waterstaat naar aanleiding van een Coastwatch rapport, waarin de toename van het zwerfvuil van schepen wordt beschreven. Met de verbetering van service verwijst zij naar een proefproject in enkele havengebieden, waar alle schepen hun huishoudelijk afval gratis kunnen afgeven. Met dit proefproject wordt niet alleen ervaring opgedaan over de wijze van inzameling en verwerkingsroutes. Ook wordt duidelijker over hoeveel afval het gaat en welke soorten. Met die gegevens hoopt men op 1 januari 2003 van start te kunnen gaan met de Haven Afval Plannen. Die zouden structureel de service aan schepen moet verbeteren. De EU-richtlijn havenontvangstvoorzieningen verplicht tot een brede plicht voor het afgeven van afval door zeeschepen. Dat vergt niet alleen aanpassingen van de wet, de inzamel en -financieringsstructuur maar ook van de handhaving. Die zal Europees moeten zijn, waarvoor weer andere verdragen zijn gesloten. Die laten in de implementatie nogal op zich wachten.


Uitgeverij Noordhoek BV