Bericht:

Rubriek:

21 oktober 2002

beleid & uitvoering

Nederland voor Europese rechter gedaagd

De Europese commissie gaat de lidstaten die niet voldoen aan de afvalwetgeving in de EU hard aanpakken. Nederland moet zich voor het Europese Hof van justitie gaan verantwoorden voor het onvoldoende nakomen van de Richtlijn verpakkingsafval.

Het besluit om Nederland voor de rechter te dagen heeft te maken met het feit dat de Nederlandse wetgeving niet officieel heeft voorzien in de instelling van systemen voor inzameling, recycling en verwijdering. Nederland heeft gekozen voor het systeem van convenanten, waarin de streefpercentages voor het terugwinnen en recyclen van verpakkingsafval zijn opgenomen. Daarmee wordt niet voldaan aan de eis die Brussel stelt om wettelijke garanties vast te leggen. VROM vindt dat het convenant wel degelijk dwingende afspraken bevat. Hoewel het Convenant II inmiddels is verlopen, is met de branche afgesproken dat de afspraken gelden totdat het Convenant III is vastgesteld. In juni is het voorstel daarvoor aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin is een hergebruikpercentage van 70 procent voor 2005 opgenomen. De doelstellingen van de richtlijn zijn veel lager. Bovendien neemt het bedrijfsleven een resultaatsverplichting op zich van een reductie van 80 procent blik- en flesafval in 2005. De stap van de Commissie lijkt dan ook zuiver procedureel; Nederland haalt de doelstellingen ruimschoots, alleen niet via wetgeving, maar via een convenant. In 1998 liet de Commissie ten aanzien van het Convenant verpakken II Nederland al weten dat zij een convenant onvoldoende wettelijke basis vond hebben.
De Europese Commissie heeft verder Frankrijk, BelgiŽ, Luxemburg, ItaliŽ, Engeland, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal en Finland een laatste waarschuwing gegeven om de Richtlijn autowrakken in nationale wetgeving om te zetten. De deadline daarvan is overschreden. Frankrijk en Finland krijgen eenzelfde waarschuwing voor de Richtlijn afgewerkte olie en Oostenrijk voor zuiveringsslib. De Commissie is tot actie overgegaan omdat ze zich zorgen maakt over de trage omzetting in wetgeving, waardoor steeds grotere afvalbergen ontstaan en onvoldoende gecontroleerde afvalverwijdering.


© Uitgeverij Noordhoek BV