Bericht:

Rubriek:

15 mei 2002

bedrijfsnieuws

Nieuwe koers en voorzitter NVRD

Met een nieuwe voorzitter en een nieuwe structuur wil de NVRD zich in de toekomst gaan richten op de middelgrote bedrijven die zich bezighouden met inzameling ťn verwerking van afval.

Kees Daan van der Linde zal Ton Doppenberg als voorzitter van de NVRD in november opvolgen. Als directeur van de GDA, de beheerder van de AVI in Amsterdam, is het aanstaande voorzitterschap opmerkelijk. De NVRD is van oudsher de 'club' van reinigingsdirecteuren; een sociŽteit van heren die zich met de afvalinzameling bezighielden. Nu komt aan het hoofd van het bestuur iemand uit de stal der verwerkers. Daarmee lijkt een fase van heroriŽntatie aan zijn eindpunt te komen. De bakens werden verzet toen gemeentelijke diensten verzelfstandigd werden en een concentratie- en samenwerkingsgolf leidde tot steeds grotere (overheidsgedomineerde)ondernemingen. Er kwam een personensector - een soort voortzetting van de sociŽteit - en een branchesector. In deze laatste zijn de bedrijven vertegenwoordigd. Dit was echter geen succes. Bij de leden ontstond grote onduidelijkheid over wat het lidmaatschap voorstelt. Bovendien bleek de structuur onoverzichtelijk en niet aan anderen uit te leggen. Omdat ook gemeenten steeds vaker overgaan tot het uitbesteden van de inzameling is een nieuwe richting nodig om het voortbestaan veilig te stellen. Die is gevonden in twee nieuwe doelgroepen. Gemeenten die hun taken hebben uitbesteed kunnen nu onderdak krijgen in de nieuwe sector 'regie & beleid'. Deze zal zich bezig gaan houden met het opdrachtgeverschap en afvalbeleid. De sector 'afvalstoffenbedrijven' wordt gevormd door de lidmaatschappen van overheidsgedomineerde bedrijven. Niet alleen met betrekking tot de inzameling en reiniging, maar ook de verwerking. Storten en verbranden, van oudsher het werkveld van de VVAV, zijn de met name genoemde nieuwe aandachtsgebieden van de NVRD. De keuze voor Van der Linde geeft aan dat het roer is omgegooid. En blijkbaar ook dat de GDA als overheidsgedomineerd bedrijf kiest voor de NVRD als vereniging die haar belangen behartigt, meer dan de VVAV.
Nu de NVRD de eerste stap heeft gezet lijkt aan de versnipperde belangenbehartiging een einde te gaan komen. De VNAO en de VVAV zijn de laatste tijd sterk naar elkaar toegegroeid. Inmiddels is besloten om een samengaan van de verenigingen te onderzoeken. Dat zal niet veel tijd vergen, want voor het eind van dit jaar wil men de fusie definitief vormgegeven hebben. De scheiding in twee 'kampen' lijkt dan een feit te zijn. De gevolgen voor de Afvalfederatie zijn nog onduidelijk, maar de opkomst voor bestuursvergaderingen neemt hand


© Uitgeverij Noordhoek BV