Bericht:

Rubriek:

1 september 2002

handhaving

Nieuwe milieuvergunning voor composteerbedrijf in Achterberg

ECOcomposteerbedrijf in Achterberg (gemeente Rhenen) krijgt, als het aan gedeputeerde staten van Utrecht ligt, een milieuvergunning voor de uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten.

Sinds 1999 verwerkt het bedrijf groenafval tot compost en kreeg al snel te maken met klachten uit de buurt over stankoverlast. Overleg tussen de provincie en het bedrijf leidde toen tot een aantal maatregelen om de overlast te verminderen. Omwonenden bleven echter hinder ondervinden, zodat de provincie een adviesbureau in de arm nam om de effecten van de voorgenomen uitbreiding te onderzoeken. Daaruit bleek dat wel enige hinder te verwachten is. Milieugedeputeerde Rombouts meent echter dat dit met een aantal maatregelen binnen aanvaardbare grenzen kan blijven. In de ontwerpvergunning staan voorschriften om de verspreiding van geur en stof te voorkomen. Zo mag het bedrijf onder bepaalde weersomstandigheden geen compost omzetten. De ontwerpvergunning ligt tot en met 9 oktober ter inzage. Daarna zullen gedeputeerde staten een definitieve beslissing nemen. Omdat de geurproblematiek ook landelijk politieke aandacht heeft getrokken, doet de Inspectie VROM er op dit moment onderzoek naar. Gedeputeerde staten van Utrecht hebben aangekondigd de uitkomsten van dit landelijke onderzoek te betrekken in het definitieve besluit over de milieuvergunning. Ze verwachten echter niet dat de vergunning onthouden zal moeten worden.


Uitgeverij Noordhoek BV