Bericht:

Rubriek:

10 april 2002

verwijdering

Niks mis met C2-deponie

Naar aanleiding van berichten in Trouw en het Rotterdams Dagblad dat de C2-deponie in Zuid-Holland niet veilig zou zijn, heeft minister Pronk de Kamer geantwoord dat er niets te vrezen valt.

In de artikelen werd gesuggereerd dat de duurzaamheid van de constructie en de afdichting niet voldoende zouden zijn. Er zou op termijn lekkage kunnen ontstaan. Ook zou de deponie niet bestand zijn tegen een terroristische aanslag. Dat laatste is waarschijnlijk het geval, maar de gevolgen zullen alleen zijn dat de deponie niet meer werkt. Gevolgen voor de volksgezondheid zijn niet te verwachten. Wat betreft de afdichting stelt de minister dat deze afdoende is. Met tijdelijke en permanente bovenafdichtingen wordt voorkomen dat regenwater naar binnen sijpelt. De onderafdichting wordt regelmatig gecontroleerd en eventuele beschadigingen zijn of worden hersteld. In de C2-deponie zijn twee drainagesystemen aangebracht. Een in de deponie voor afvoer van percolaat en persvocht en een onder de deponie voor monitoring en beheersing van het grondwater. Er is niet gebleken dat de systemen niet zouden functioneren.


Uitgeverij Noordhoek BV