Bericht:

Rubriek:

8 juli 2002

bedrijfsnieuws

Overeenkomst gevaarlijk afval VROM en AVR

AVR en het ministerie van VROM hebben overeenstemming bereikt over de verwerking van gevaarlijk afval.

Partijen hebben een contract getekend waarbij de overheid aan AVR concessies verleent voor het exploiteren van de draaitrommelovens in Rozenburg en de C2-deponie op de Maasvlakte. Met het verlenen van de concessies erkent de overheid de nutsfunctie van beide installaties en krijgt AVR toestemming om de capaciteit van de installaties te vermarkten. De nieuw opgerichte AVR-Nuts Gevaarlijk Afval B.V. (waarvan alle aandelen in handen zijn van AVR) beheert de concessies. De overheid zal een deel van het exploitatierisico voor haar rekening nemen. "In goede en in slechte tijden", aldus een woordvoerder van VROM.
AVR beschikt over de enige twee draaitrommelovens (DTO's) in Nederland, waar gevaarlijk, vaak chemisch, afval wordt verbrand. De C2-deponie is een permanente opslagplaats voor niet-brandbaar gevaarlijk afval. Door een afname van de hoeveelheid aangeleverd gevaarlijk afval en een steeds verdere aanscherping van de milieuregels is een rendabele exploitatie van deze installaties moeilijk geworden. De overheid hecht echter grote waarde aan een veilige opslag en verwerking van dit afval en is daarom bereid een deel van het financiŽle risico te accepteren. Het contract gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2002 en heeft een looptijd van vijf jaar.


© Uitgeverij Noordhoek BV