Bericht:

Rubriek:

15 januari 2002

verwijdering

SNB verbrandt nu ook slib Midden-Nederland

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) wordt de nieuwe slibverbrander van twee waterschappen in Midden-Nederland.

Vanaf 1 november gaat SNB jaarlijks in totaal 50.000 ton slib verwerken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en waterschap Vallei & Eem (WVE). HDSR is verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering van een groot deel van de provincie Utrecht en een klein gebied in de provincie Zuid-Holland. Het werkterrein beslaat het gebied tussen Bodegraven en Rhenen, met als ondergrens de Rijn. Het werkgebied van WVE strekt zich uit van Eemnes tot Oosterbeek. Het waterschap bestrijkt Oost-Utrecht en West-Gelderland. SNB was al verantwoordelijk voor de verbranding van het slib van de Noord-Brabantse waterschappen en een groot deel van Zeeland en Twente. Het nieuwe slibaanbod uit Midden-Nederland vult de vrijkomende capaciteit aan die ontstaat door het aflopen van het contract met Zuiveringschap Limburg.


Uitgeverij Noordhoek BV