Bericht:

Rubriek:

16 juli 2002

verwijdering

Storten van gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstoffen mogen onder voorwaarden geaccepteerd worden door een stortplaats zonder C2-vergunning. De afvalstoffen moeten dan geconditioneerd worden.

De criteria daarvoor staan in de 'Regeling acceptatie gevaarlijke afvalstoffen op stortplaatsen'. Het gaat om zogenaamde C2-afvalstoffen. Deze mogen in principe alleen op de C2-deponie op de Maasvlakte worden gestort. Deze raakt echter snel vol en heeft problemen met de penetratie van water. C2-afvalstoffen zijn sterk uitloogbare anorganische afvalstoffen. Op een normale stortplaats zijn de condities dusdanig dat het uitlogen niet te voorkomen is. De stoffen zouden droog gestort moeten worden en ook droog blijven. Dat is kostbaar. Een andere methode is het binden met bindstoffen, waardoor een blok ontstaat. Hierdoor wordt de uitloging niet nul, maar wel verminderd. Met name zouten willen nog wel uitlogen, maar vertraagd. Als het blok en de omgeving waarin het blok wordt opgeslagen aan voorwaarden voldoet, mag de stort ook op een gewone stortplaats. De regeling stelt maximale uitloogwaarden aan stoffen, bepaalt dat het blok niet uit elkaar mag vallen en dat voorkomen moet worden dat er water bij komt en als dat het geval is, dan dit dan zo snel mogelijk weer wordt afgevoerd. In de regeling wordt de methodiek een eerste stap genoemd.


Uitgeverij Noordhoek BV