Bericht:

Rubriek:

5 september 2002

wet- & regelgeving

Subsidie voor inzamelen halon en cfk

Sinds 4 september subsidieert het ministerie van VROM de inzameling en milieuverantwoorde vernietiging van halon en cfk. Bedrijven en instellingen kunnen tot eind 2003 deze stoffen, die de ozonlaag aantasten, kwijt tegen een vast tarief van vijf euro per kilo.

Dit tarief ligt onder de marktprijs; VROM draagt de resterende kosten. De regeling heeft erg veel voeten in de aarde gehad. Al in 2000 is een procedure in de Staatscourant bekendgemaakt waarbij inzamelaars zich hiervoor konden aanmelden. Ze moesten daartoe een gemotiveerde aanvraag indienen en een voorlopig plan van aanpak. Inmiddels is het hele traject afgerond en heeft staatssecretaris Van Geel heeft zes inzamelaars aangewezen: Wagner en Verstrate Verbrugge voor halon, Ecocollect en Sita Ecoservices voor zowel halon als cfk en Hoekloos en Uniechemie voor cfk. De regeling vloeit voort uit internationale afspraken over het terugdringen van stoffen die de ozonlaag aantasten. In een Europese verordening is vastgelegd dat lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn een systeem op te zetten voor de inzameling en verwijdering van deze gassen. In Nederland is naar schatting vierduizend ton halon en cfk in omloop. Halonhoudende beveiligingssystemen en brandblusapparaten zijn vanaf 2004 verboden.


Uitgeverij Noordhoek BV