Bericht:

Rubriek:

19 maart 2002

verwijdering

Twaalf procent meer energie uit afval

De streefcijfers van het REB-convenant tussen afvalverbranders en overheid liggen goed op koers, maar of het einddoel wordt gehaald is nog onzeker.

In het convenant, dat in juni 1999 werd afgesloten, werd afgesproken de energieproductie uit afval in drie jaar tijd met 23 procent te verhogen. In ruil krijgen de afvalverbranders per geleverde kilowattuur elektriciteit een vergoeding uit de Regulerende Energiebelasting (REB). Anderhalf jaar na ondertekening van het convenant, eind 2000, was het doel voor de helft gerealiseerd. Dit was vooral te danken aan een optimalisatie van de bedrijfsvoering, waardoor bij gelijkblijvende capaciteit meer afval wordt verbrand met een hogere energieopbrengst. De gemiddelde stroomproductie per ton afval is daarmee opgevoerd met vijf procent. Ook de levering van warmte, zoals in Nijmegen aan een afvalwaterzuiveringsinstallatie, levert een flink aandeel. Toch blijken dit soort warmteprojecten moeilijk te realiseren. De investeringen zijn hoog, de warmte kan alleen worden geleverd aan projecten dichtbij de AVI en de prijs die men voor de warmte wil betalen ligt laag. Een aantal projecten is daarom afgeblazen of blijft op de tekentafel liggen. Vandaar dat het onzeker is of op dit gebied nog veel gerealiseerd kan worden. Desondanks verwacht de VVAV medio dit jaar de doelstelling van 23 procent te halen, maar benadrukt eveneens dat veranderende wet- en regelgeving invloed kan hebben op de resultaten. Vooral de invoering van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid en samenstelling van het afvalaanbod bij de AVI's. Minder hoogcalorisch afval betekent minder stookwaarde en dus minder energetisch rendement. Bovendien is uitbreiding van de capaciteit alleen mogelijk als het energetisch rendement meer is dan dertig procent. Dat kan alleen worden bereikt met hoogcalorische afvalstromen. Daarvoor is echter een vrije markt en AVI's zullen daar dus concurrentie bij ondervinden.


Uitgeverij Noordhoek BV