Bericht:

Rubriek:

30 augustus 2002

wet- & regelgeving

Tweede Kamer behandelt LAP in november

Staatsecretaris Van Geel heeft het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar verwachting zal de Kamer er niet voor november over spreken.

In de versie die nu is aangeboden zijn de wijzigingen verwerkt van de nota van aanpassing. Daarin waren de inspraakreacties opgenomen, de reacties van de Europese Commissie en de resultaten van het onderzoek naar marktwerking in de afvalverwijdering (IBO/MDW). Beide hebben geleid tot aanpassing van het LAP. Zo is er, door het opheffen van het moratorium, meer ruimte voor marktwerking bij het verbranden van afval en worden de grenzen voor brandbaar afval in 2006 opgeheven. Ook is een aparte handhavingstrategie ontwikkeld.


Uitgeverij Noordhoek BV