Bericht:

Rubriek:

5 juli 2002

hergebruik

VAOP-rapport gebruikt textiel is "lariekoek"

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is zeer verbolgen over de berichtgeving van de VAOP met betrekking tot de inzameling van gebruikt textiel.

De Coöperatieve Vereniging VAOP publiceerde eind juni een onderzoeksrapport over de lage inzamelresultaten en concludeerde dat een enorme hoeveelheid niet geregistreerd textiel in het 'grijze circuit' belandde. De VHT noemt het onderzoek "een warrig gegoochel met cijfers en aannames" en de conclusie over het 'grijze circuit' "lariekoek". Ook grote charitatieve instellingen die gebruikt textiel inzamelen hebben het rapport van de hand gewezen. Desondanks is de VHT bang dat de negatieve berichtgeving schade heeft berokkend aan de textielrecycling, "aangezien bij de burgers op zijn minst vraagtekens zullen blijven hangen over de inzameling van gebruikt textiel".
Overigens is de VHT het wel eens met de conclusie uit het VAOP-rapport dat de gescheiden inzameling van textiel een stuk beter kan. Om dit niveau te verbeteren zegt de Vereniging graag in overleg te treden met het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


© Uitgeverij Noordhoek BV