Bericht:

Rubriek:

25 oktober 2002

bedrijfsnieuws

Vergisting oorzaak ontploffing

Het Puttense fouragebedrijf Hamstra, waar in juli twee silo's zijn ontploft, krijgt voorlopig geen vergunning om weer in bedrijf te gaan. Dit heeft de provincie Gelderland besloten naar aanleiding van TNO-onderzoek naar de explosie.

Na het ongeluk, waarbij twee werknemers om het leven kwamen, heeft de provincie TNO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken ervan. De conclusies van dat rapport zijn niet mis te verstaan: de ontploffing was het gevolg van slechte bedrijfsvoering. "Veiligheid speelt binnen de bedrijfscultuur bij Hamstra geen rol. Beslissingen worden genomen op basis van gelegenheidsoverwegingen met vooral aandacht voor kostenbesparingen en voor het beperken van geuremissies. Veiligheidsconsequenties worden niet onderkend en dus ook niet overwogen", aldus TNO. Het bedrijf heeft zelf ook onderzoek laten doen naar de oorzaak. Daaruit komt een genuanceerd beeld naar voren. De oorzaak was een ongelukkige samenloop van omstandigheden
Uit het TNO-onderzoek is gebleken dat vergistingsprocessen van de grondstoffen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de explosie. In de silo's werden hoge concentraties methaan en alcoholische verbindingen aangetroffen. De laatste vormden de brandstof voor de ontploffing. Leiding en personeel bleken zich niet bewust van de risico's, omdat hiervoor te weinig kennis in huis was. TNO meent daarom dat een herbezinning op de procesvoering noodzakelijk is. De provincie onderschrijft de conclusies uit het eindrapport en heeft het verzoek van Hamstra om een tijdelijke vergunning afgewezen. Deze beslissing werd bovendien ingegeven door het feit dat Hamstra inmiddels zijn installaties gedeeltelijk veranderd heeft. Dit mag echter pas wanneer hiervoor een milieuvergunning is verleend. Volgens de provincie moet het bedrijf eerst een nieuwe milieuvergunning aanvragen waarin de gevolgen van de doorgevoerde veranderingen goed in beeld worden gebracht.


Uitgeverij Noordhoek BV