Bericht:

Rubriek:

24 april 2002

verwijdering

Weg vrij voor bijstook in E-centrales

Twee jaar lang heeft het kolenconvenant voor ondertekening klaargelegen en op het laatste moment is dat ook gebeurd. De weg is nu vrij om biomassa, waaronder afval, bij te stoken in de kolencentrales.

Bij het begin van zijn ministerschap zette Pronk erop in om de kolencentrales op termijn te sluiten. Deze elektriciteitscentrales zorgen voor te veel CO2-uitstoot. Zoals verwacht reageerde de E-sector furieus. De oplossing werd gevonden in zoveel mogelijk kolen te vervangen door biomassa. In het kolenconvenant wordt afgesproken dat tussen 2008 en 2012 de CO2-uitstoot met 5,8 megaton wordt verminderd. Wordt dat gehaald dan is ruim twaalf procent van de elektriciteit uit biomassa verkregen. In de meeste van de acht kolencentrales wordt op dit moment al biomassa bijgestookt. Dit aandeel moet worden verhoogd zodat uiteindelijk 3,2 megaton CO2 wordt uitgespaard. Hiervoor geldt een resultaatverplichting. De resterende 2,6 megaton moet uit efficiŽntieverbeteringen komen, en daarvoor geldt een inspanningsverplichting. In ruil voor het verstoken van biomassa krijgen de energiebedrijven een teruggave uit de regulerende energiebelasting (REB). Bovendien hebben de ministers Jorritsma en Pronk beloofd afval nadrukkelijk als alternatieve brandstof in het beleid op te nemen. Hoewel het LAP daar nu al duidelijk van uitgaat, is er lang discussie geweest of afval wel biomassa is. Uiteindelijk is daarover nu vastgesteld dat de organische en dierlijke fracties uit het afval tot biomassa behoren. Kunststoffen dus uitdrukkelijk niet. De overheid heeft in het convenant vastgelegd dat er geen nieuwe emissie-eisen zullen worden gesteld die strenger zijn dan de EU-richtlijnen. Ook is er eenheid gebracht in de emissienormen voor AVI's en E-centrales voor het verbranden van vervuilde biomassa; voor beide gelden nu dezelfde eisen. De nieuwe eisen zullen worden vastgelegd in het Besluit verbranden afvalstoffen. Dit is de implementatie van de Europese richtlijn voor afvalverbranding die naar verwachting eind dit jaar wordt vastgesteld (zie ook het bericht emissierichtlijnen voor AVI's en E-centrales gelijk). Voor provincies en gemeenten is een circulaire opgesteld waarin het convenant en de emissierichtlijnen worden verduidelijkt. Daar was vanuit de provincies op aangedrongen, omdat zij nog steeds het bevoegd gezag zijn ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving totdat de nieuwe richtlijn in werking treedt.


© Uitgeverij Noordhoek BV