Bericht:

Rubriek:

5 februari 2002

beleid & uitvoering

Weinig enthousiasme voor uitstel Convenant Verpakken

De Tweede Kamer reageerde over het algemeen niet enthousiast op het akkoord dat minister Pronk sloot over het verpakkingsconvenant. Het bedrijfsleven kreeg daarin tot 1 januari 2004 de gelegenheid de problematiek van het zwerfafval zelf op te lossen. De NVRD ziet een bedreiging voor papier en glas.

"Knarsetandend" gaf de kamer de minister het voordeel van de twijfel, maar onder veel mitsen en maren. Zo moet meteen de retourpremie worden ingevoerd als men het probleem van zwerfafval niet onder controle krijgt. Het bedrijfsleven moet het zwerfafval van flesjes en blikjes met tweederde verminderen. Dat kan niet zonder de hulp van een sterke handhaving en extra inspanning van gemeenten. Volgens de minister is dat echter niet nodig. Er is voldoende handhavingsinspanning en gemeenten weten dat als er na twee jaar geen verbetering is, de retourpremie wordt ingesteld. Vervelend is echter wel dat hierdoor geen vervolg is op het convenant II. De inzameling van glas en papier door de gemeenten gaat volgens de minister ondanks dat gewoon door. De minister sprak zelfs over een extra financiering voor bont glas. De industrie heeft op 7 januari een principe bereikt over hoe zij de inzameling van glas de komende tijd zullen gaan doen. De minister is daarbij niet betrokken geweest, maar de industrie zal wel gebruik willen maken van het aanbod van de minister om extra geld in de inzameling te steken. De sector wil zo snel mogelijk tot een convenant komen, en niet wachten tot 2004. De minister begint daarom wat te voelen voor deelconvenanten. Doordat het gehele verpakkingsconvenant afhankelijk is gemaakt van zwerfafval, komt nu niets van de grond totdat in 2004 de doelstelling al of niet is bereikt. Dat zou betekenen dat, omdat er geen convenant is die dit gezamenlijk regelt, ieder bedrijf die onder de regeling valt nu zelf een mededeling aan VROM moet gaan doen. De minister denkt nog na over hoe dat moet worden opgelost, evenals over het probleem dat nu is ontstaan met de Europese Commissie. Want nu er geen convenant is wordt in feite ook de Europese verpakkingsrichtlijn niet nagekomen. Hij denkt daarom aan een nieuw convenant of een aantal deelconvenanten voor afzonderlijke materialen en sectoren.
De NVRD is intussen bang dat het systeem van gescheiden inzameling dat door gemeenten is opgesteld aan flarden wordt geschoten. Door de introductie van de producentverantwoordelijkheid voor glas en papier, kunnen deze bedrijfstakken zelf bepalen hoe zij de inzameling zullen gaan organiseren. De bedreiging lijkt reŽel. Voor de SKG die voor het glas de belangen behartigt staat het namelijk helemaal niet vast dat dezelfde structuur wordt gehandhaafd. Gestreefd zal worden naar een structuur waarbij de laagste kosten en een optimale scheiding met elkaar in evenwicht zijn. De NVRD vindt het veel efficiŽnter als de inzameling onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gebeurd. Wel zouden producenten moeten gaan meebetalen aan de kosten van de gescheiden inzameling van onder meer oud papier en glas.


© Uitgeverij Noordhoek BV