Bericht:

Rubriek:

1 oktober 2002

wet- & regelgeving

Wijziging ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen

Naar aanleiding van de inspraakreactie zal het ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen worden gewijzigd.

Het gaat om de Nox emissie-eis voor AVI's die van 70 mg/m3 wordt gewijzigd in 97 procent van alle 24-uursgemiddelde waarden tot 100 procent van alle maandgemiddelde waarden. Hierdoor worden kortdurende piekemissies uitgemiddeld. De kwik emissie-eis voor het meeverbranden van afvalstoffen in cementovens wordt verruimd tot 0,05 mg/m3, overeenkomstig het niveau van de Europese richtlijn.


Uitgeverij Noordhoek BV