Bericht:

Rubriek:

2 april 2002

bedrijfsnieuws

Wisselingen bij de BRBS

Evert Schut heeft in goed overleg met het bestuur zijn functie als algemeen secretaris bij de BRBS neergelegd. Ook de algemeen voorzitter, Joek Omtzigt, heeft zijn functie ter beschikking gesteld.

Reden voor het vertrek van Evert Schut is het verschil van inzicht in het te voeren beleid. Vooral op het strategisch detailniveau en de meer praktische zaken liepen de meningen tussen hem en het bestuur niet meer gelijk. Beide partijen hebben daaruit in goed overleg te conclusie getrokken uit elkaar te gaan. Sinds januari 1998 heeft Evert Schut leiding gegeven aan de secties sorteren en breken binnen de BRBS en aan het overkoepelende kantoor van de vereniging. Joek Omtzigt, sinds eind 1998 voorzitter van de BRBS, heeft om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd. Zijn functie wordt waargenomen door de voorzitters van de twee secties, Theo Pouw en Frans Keunen. Het is nog niet duidelijk hoe binnen de BRBS de opengevallen plaatsen definitief zullen worden ingevuld. Gedacht wordt aan een combinatiefunctie van voorzitter en directeur van de vereniging. Totdat een definitieve oplossing is gevonden neemt de huidige secretaris, Edwin Zoontjes, de bureautaken van Evert Schut over.


Uitgeverij Noordhoek BV