Bericht:

Rubriek:

12 april 2003

inzameling

Aanbesteding levert Venlo besparing op

Door een deel van de afvalinzameling opnieuw aan te besteden betaalt de gemeente Venlo dertig procent minder.

De inzameling werd verzorgd door SITA voor een bedrag van 1,8 miljoen euro per jaar. Bij de nieuwe aanbesteding, waarbij overigens van zakken op containers werd overgeschakeld, schreef van Gansewinkel in voor een bedrag van 1,2 miljoen en was daarmee de laagste. De besparing die de gemeente daarmee realiseert komt geheel ten goede aan het versneld aflossen van investeringen, waardoor de inzameling niet in 2008 maar 2006 kostendekkend zal zijn.


Uitgeverij Noordhoek BV