Bericht:

Rubriek:

5 februari 2003

inzameling

Afvalscheiding naar gemeentegrootte

Het AOO heeft de doelstellingen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval gedifferentieerd naar stedelijkheidsklasse.

Eind vorig jaar is daarover reeds een uitgebreid voorstel gepubliceerd (zie Afval! nummer 7, oktober 2002). Nadat het draagvlak daarvoor bij verschillende gemeenten is getoetst is het voorstel aangenomen. Alle gemeenten gezamenlijk moeten in 2006 55 procent van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen, inclusief grof vuil. Gemeenten met een hoge verstedelijkingsgraad hebben nu een lagere doelstelling voor de gescheiden inzameling gekregen dan gemeenten met een ruraal karakter.


Uitgeverij Noordhoek BV