Bericht:

Rubriek:

20 december 2002

inzameling

Betuwse kledinginzameling niet meer voor goed doel

De inzameling van gebruikte kleding in negen Betuwse gemeenten vindt sinds 1 januari niet meer plaats door charitatieve instellingen als KICI, Leger des Heils en Humana.

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) heeft de inzameling overgenomen. De inwoners van Geldermalsen, Culemborg, Buren, Neerijnen, Tiel, Kesteren, Maasdriel, Zaltbommel en Lingewaal kunnen hun gebruikte textiel nog steeds in containers deponeren, maar dan in AVRI-containers. Daarnaast zal op vaste tijdstippen, tegelijk met het oud papier, de kleding huis aan huis worden ingezameld. Woordvoerster mevrouw A. de Bruijn van KICI betreurt de gang van zaken zeer. "Er heeft, op zichzelf, heel zorgvuldig overleg plaatsgevonden met de AVRI. Maar de afloop is natuurlijk erg spijtig. We hebben alle colleges van B en W brieven gestuurd, maar het heeft niet mogen baten." De Bruijn vreest dat meer gemeentes, zeker in tijden van bezuinigingen, een dergelijke afweging gaan maken. "En dat zou zeer jammerlijk zijn. Het geld dat via ons naar bijvoorbeeld Amnesty International gaat, of projecten voor daklozen, vloeit nu terug naar de AVRI, waar de verschillende gemeentes in vertegenwoordigd zijn." Binnenkort start KICI een grote publiciteitscampagne om een beroep te doen op het solidariteitsgevoel bij burgers en gemeenten.


Uitgeverij Noordhoek BV