Bericht:

Rubriek:

3 maart 2003

bedrijfsnieuws

BRBS heeft nieuwe directeur

De branchevereniging BRBS heeft in Max de Vries een nieuwe directeur gevonden.

De Vries is zowel directeur als secretaris. Dat wil zeggen dat het aansturen van het bureau en de inhoudelijke coördinatie van projecten en werkgroepen nu in één hand zijn komen te liggen. De BRBS bestaat uit twee verenigingen: breken en sorteren. De groep van sorteerders heeft de afgelopen tijd geprobeerd nauwere contacten op te bouwen met de sectie sorteren van de VNAO, met het mogelijke doel van een fusie. Dat is niet gelukt, omdat men niet op één lijn kon komen. VNAO gaat nu verder met de VVAV en de sorteerders van de BRBS gaan weer hun eigen weg. De Vries zal de eenheid binnen de BRBS moeten vergroten en de club als geheel weer op de kaart moeten gaan zetten. Het laatste jaar is na het versterk van Evert Schut, de toenmalige secretaris, en zijn kortstondige opvolger Edwin Zoontjes, een gat ontstaan in de continuïteit en zichtbaarheid van de vereniging. De heer Max de Vries is afkomstig van Stybenex, maar heeft daarvoor zes jaar gewerkt bij Eerland Recycling.


© Uitgeverij Noordhoek BV