Bericht:

Rubriek:

17 april 2003

inzameling

Breezer probleem voor recycling

Het hergebruik van glas neemt af, vooral omdat het aandeel verpakkingsglas zonder statiegeld toeneemt.

Dat zegt R. van Notten van de Stichting Kringloop Glas. "Er wordt wel meer glas in de glasbak gegooid, maar de glasproductie groeit nog sneller." In 2001 bleek dat van de 510 duizend ton geproduceerd glas er 400 duizend ton werd ingezameld. Daarmee kwam 78 procent in de glasbak terecht. In 1998 was dat nog 84 procent. Belangrijke oorzaak is de toename van eenmalig verpakkingsglas, zoals van Breezers en de nieuwe Heineken-flesjes van 0,25 cl. Het dalende hergebruik vormt een probleem, omdat in het Convenant Verpakkingen hiervoor een percentage van negentig is afgesproken. Vooral tweeverdieners, studenten en allochtonen hebben de weg naar de glasbak verlaten of nog niet gevonden. Met een nieuwe campagne probeert de stichting ze weer op de goede weg te helpen.
De campagne is het gevolg van een onderzoek dat eind 2002 werd afgerond. Daaruit bleek dat ongeveer 95% van de wijnflessen en andere alcoholica in de glasbak verdwijnt. Daar tegenover staat dat maar 88% van de grote glazen potten en 77% van de kleine uit de keuken in de glasbak komt. Vanuit de badkamer komt maar 56% van het glas terug voor recycling. Daarnaast gaven ondervraagden aan de omgeving van de glasbak vaak vies te vinden en dat 95% in Noord-Nederland tevreden is met de glasbak, tegen 75% in de grote steden. De campagne gaat 17 mei van start en heeft tot doel mensen te brengen naar www.glasbak.nl en naar de echte glasbak natuurlijk.


Uitgeverij Noordhoek BV