Bericht:

Rubriek:

2 december 2002

beleid & uitvoering

Convenant Verpakkingen III

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid ondertekenden op 4 december 2002 het Convenant Verpakkingen III, alsmede het bijbehorende Deelconvenant Kunststofverpakkingen.

Namens de kunststofverpakkingsindustrie tekenden de heren Voetman (voorzitter) en Hordijk (bestuurslid) van de VMK en een vertegenwoordiger van de Vereniging van Kunststofrecyclers (VKR). De Stichting Natuur en Milieu heeft laten weten niet tevreden te zijn over het document. Het is te vrijblijvend, omdat het ontbreekt aan wettelijke maatregelen, aldus de Stichting. Ook acht ze het een tekortkoming dat geen doelstellingen zijn geformuleerd ten aanzien van meermalige verpakkingen. Natuur en Milieu wijst er in dat verband op dat Friesche Vlag bijvoorbeeld, uitgerekend nu, wegwerpverpakkingen introduceert voor melk, vla en yoghurt. Wel besteedt het Convenant, zo vindt ook de Stichting, veel aandacht aan het verminderen van zwerfafval. De VMK gaat de aanpak van dit probleem door de Stichting Nederland Schoon materieel en immaterieel ondersteunen. Zoals bekend is de statiegeldregeling voor blikjes en flesjes in Nederland, in tegenstelling tot Duitsland, voorlopig van de baan. Niettemin is afgesproken dat het aantal dat hiervan op straat terechtkomt, met 80 procent verminderd moet worden. Het overige zwerfafval willen de partijen met 45 procent terugdringen.
Bedrijven die zich tijdens vorige convenanten aan de taakstellingen hebben onttrokken, de zogenaamde 'free riders', wordt het vanaf nu een stuk moeilijker gemaakt. Zij kunnen alleen nog deelnemen aan het convenant door zich aan te sluiten bij de VMK.


Uitgeverij Noordhoek BV