Bericht:

Rubriek:

4 december 2002

beleid & uitvoering

Convenant Verpakkingen III een feit en stelt statiegeld toch verder uit

Vlak voor de ondertekening van het Convenant Verpakken III is staatsecretaris Van Geel het bedrijfsleven tegemoet gekomen door een jaar uitstel te geven om de afspraken in het convenant na te komen.

Op 4 december ondertekenden staatsecretaris Van Geel (VROM), directielid Kuiper van de VNG, voorzitter Van der Waaij van SVMoPact en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven het Convenant Verpakken III. Daarin hebben overheid en bedrijfsleven voor de periode tot 2006 afspraken gemaakt over de vermindering, de inzameling en het hergebruik van allerlei soorten verpakkingsafval. Nieuw daarin is de zware aandacht voor zwerfvuil. Dat programmapunt was hét struikelblok bij de totstandkoming, omdat minister Pronk de verantwoordelijkheid voor het ontstaan zonder meer bij het bedrijfsleven legde. Onder druk van een statiegeldregeling voor blikjes en flesjes is het bedrijfleven overstag gegaan en stemde in met een zware prestatienorm van tweederde minder flesjes en blikjes in het zwerfvuil per 2004. De nieuwe staatsecretaris ziet dit wat soepeler en heeft de termijn verlegd naar 1 januari 2005. Als dat niet lukt dan treedt een wettelijke maatregel in werking die statiegeld op kleine blikjes en flesjes verplicht zal stellen. Daarvoor zal het Besluit beheer verpakkingen papier en karton worden aangepast. Het besluit regelt het statiegeld, hergebruik van verpakkingen en de producentenverantwoordelijkheid voor de afvalinzameling. Na de ondertekening trad het convenant direct in werking.
Het convenant heeft niet de instemming van de Europese Commissie. De implementatie van de Europese Richtlijn verpakken via een convenant tussen overheid en bedrijfsleven is volgens de Commissie en enkele EU-leden niet juist. Een Richtlijn moet in wetgeving worden omgezet, niet in afspraken die alleen geldig zijn tussen de ondertekenaars. Bovendien biedt een convenant te weinig afdwingbare mogelijkheden. De Commissie maakte eind deze zomer bekend dat Nederland voor het Europese Hof zou worden gedaagd, omdat de Richtlijn twaalf jaar na de vaststelling nog niet volledig is ingevoerd.


© Uitgeverij Noordhoek BV