Bericht:

Rubriek:

10 maart 2003

verwijdering

Essent wil Wijster verdubbelen

Essent Milieu wil de capaciteit van zijn vuilverbrandingsinstallatie in Wijster vergroten van 400.000 naar 800.000 ton op jaarbasis.

Daartoe moeten volgens Essent de drie verbrandingsovens worden uitgebreid naar vijf. Volgens woordvoerder Dirrix verdwijnt weliswaar nu nog veel brandbaar afval naar Duitsland omdat het daar gestort mag worden, maar zal daar in de toekomst een eind aan komen. Zodra Duitsland het storten aan banden legt, zal de vraag naar verbrandingscapaciteit in Nederland weer toenemen, zo luidt de redenering. De Milieufederatie Drenthe heeft verbijsterd gereageerd op de uitbreidingsplannen. Aan de vestiging in Wijster is indertijd de voorwaarde verbonden dat van uitbreiding nooit sprake kon zijn, aangezien het beleid in Nederland is gericht op preventie en hergebruik.


Uitgeverij Noordhoek BV