Bericht:

Rubriek:

27 maart 2003

beleid & uitvoering

Export neemt toe en  AVI's verwachten weer leegstand

In het eerste kwartaal van dit jaar laat de export voor nuttige toepassing van niet-gevaarlijk afval een stijging zien van veertien duizend ton.

Sinds 2001 stijgt de hoeveelheid voortdurend en vormt een steeds grotere bedreiging voor de verwerkingsstructuur in Nederland. Drie AVI's hebben opnieuw aangegeven geen vollast te hebben. Gevudo verwacht de komende vier maanden niet vol te zitten en AVR Rotterdam en Duiven vooral in de laatste twee zomermaanden. Staatssecretaris Van Geel heeft nog niet besloten of hij opnieuw geen ontheffing zal verlenen voor storten van huishoudelijk afval in de komende vier maanden.


Uitgeverij Noordhoek BV