Bericht:

Rubriek:

1 april 2003

bedrijfsnieuws

Gelderland blijft bij sluiting Hamstra

De provincie Gelderland blijft bij haar standpunt Fouragehandel A. Hamstra in Petten te sluiten en neemt daarbij het advies voor een beperkte doorstart niet over.

Op 10 juli 2002 werd het bedrijf door de provincie gesloten nadat twee mensen waren omgekomen door een explosie tijdens werkzaamheden aan een silo. Gedeputeerde staten blijven van mening dat het bedrijf niet veilig is, omdat de calamiteit het gevolg is geweest van explosieve gassen die bij de vergistingsprocessen zijn ontstaan. Hamstra heeft geen vergunning voor een inrichting waarin vergistingsprocessen plaatsvinden. Inmiddels is volgens de provincie gebleken dat dergelijke processen onvermijdbaar zijn bij het bewerken van organisch afval. Als de provincie daarvan op de hoogte was geweest bij de vergunningaanvraag, dan zou ze de vergunning hebben geweigerd.
Het besluit is opmerkelijk omdat eerder de Afdeling bestuursrechtspraak een bezwaarschrift op de sluitingsbeslissing heeft vernietigd, omdat onvoldoende hoor- en wederhoor had plaatsgevonden. Volgens de provincie is deze bestuursdwangbeschikking nu gerepareerd. Maar de provinciale commissie bezwaar- en beroepschriften had een beperkte doorstart geadviseerd. De provincie neemt dit advies niet over.


Uitgeverij Noordhoek BV