Bericht:

Rubriek:

18 december 2002

beleid & uitvoering

Gelderse milieudiensten breiden samenwerking uit

De provincie Gelderland en de gemeenten Beuningen en Nijmegen hebben besloten om hun samenwerking verder uit te breiden in Weurt en Nijmegen-West.

De milieudiensten van de provincie en de twee gemeenten werken al sinds 1996 projectmatig samen op het gebied van milieuonderzoek, vergunningverlening en handhaving, en communicatie met de bevolking en milieubeweging in Nijmegen-West/Weurt. De samenwerking is ontstaan na onrust over de gezondheidssituatie in het gebied, waar woningbouw en industrie sterk met elkaar verweven zijn. Zo heeft het gebied Beuningen-Weurt in december wekenlang stankoverlast ondervonden. Uitgebreid onderzoek naar de bron van de stank leverde geen resultaat op. Ondertussen is ARN gestopt met het afdekken van de stort met ovenslakken. De klachten zijn sindsdien aanzienlijk afgenomen, hoewel dit ook met de (koude) weersomstandigheden te maken kan hebben. Wanneer de klachten toch weer gaan toenemen, zal het onderzoek verdergaan, zegt milieugedeputeerde Henk Aalderink. De provincie streeft naar een regio waar wonen en werken duurzaam samengaan. Dat is niet alleen meer een taak voor de milieudiensten, maar ook voor de beleidsvelden economie, ruimtelijke ordening en verkeer. Op de toekomstige samenwerkingsagenda met de gemeenten staan daarom naast de milieu-items ook aangrenzende onderwerpen van beleid.


Uitgeverij Noordhoek BV