Bericht:

Rubriek:

31 januari 2003

wet- & regelgeving

Gevaarlijke stoffen openbaar: ook voor terroristen

Overheden moeten risicovolle situaties centraal en openbaar laten registreren. Dat staat in het wetsvoorstel voor de registratieplicht dat demissionair minister Kamp van VROM naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wettelijke registratieplicht is een van de ruim 150 actiepunten die naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede zijn opgesteld om het veiligheidsbeleid te verbeteren. Ondernemersorganisatie VNO-NCW wijst echter op het gevaar van misbruik van sommige openbare informatie door terroristen.

Het gaat in het wetsvoorstel enerzijds om bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en anderzijds om transportroutes van gevaarlijke stoffen. Hiermee krijgen burgers inzicht in bestaande risico's in de leefomgeving en overheden kunnen de gegevens gebruiken om de veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen te bepalen. De gegevens over deze bedrijven en de transportroutes zullen via internet voor iedereen toegankelijk worden. Ook komt er een risicokaart op basis van zogenaamde schade-effect-afstanden. Dit zijn de maximale afstanden vanaf de risicobron waarbij enig effect te verwachten valt bij een eventueel ongewenst voorval. Het kabinet wil met het register en de risicokaart zowel bij burgers als bij de overheid het bewustzijn van risico's vergroten. Volgens VNO-NCW is het van groot belang om juist de schade-effect-afstanden niet aan de grote klok hangen. De organisatie wijst erop dat het voor terroristen vrij gemakkelijk is om deze gegevens, eventueel in combinatie met andere, te misbruiken. Bovendien bieden die gegevens geen informatie over de kans op een ongeval, en dus op het risico voor het publiek. Voor de burger heeft een toegankelijke databank derhalve weinig waarde, aldus VNO-NCW.


Uitgeverij Noordhoek BV