Bericht:

Rubriek:

13 december 2002

inzameling

Glascontract AVR en Cyclus

Sinds 1 januari werken AVR en Cyclus samen aan de glasverwerking van negentien gemeenten in Midden-Holland en de Rijnstreek.

Het glas wordt ingezameld door Cyclus, de organisatie die een paar jaar geleden is opgericht als gemeenschappelijke regeling (zeer recentelijk omgevormd tot overheids NV) tussen negentien gemeenten en daarmee de afzonderlijke reinigingsdiensten van die gemeenten verving. AVR verwijdert blik, doppen, kurken en andere vervuilingen en maakt het glas vervolgens geschikt voor recycling. De hoeveelheid ingezameld glas in de regio bedraagt jaarlijks zo'n 8.000 ton. De taakstelling van de overheid voor glas is een gescheiden inzameling van 90 %, dat is ongeveer 25 kilo per inwoner per jaar.


Uitgeverij Noordhoek BV