Bericht:

Rubriek:

12 maart 2003

inzameling

Goede doel verliest terrein

Inzameling van textiel voor een goed doel staat onder druk omdat gemeenten kosten opvoeren bij het afsluiten of verlengen van de vergunning.

Het KICI, een CBF-erkende charitatieve organisatie, zegt bij monde van Frans Jacobs dat gemeenten, nu het economisch wat minder gaat, voor de portemonnee kiezen. "De inzameling van textiel wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken. Er worden hogere vergoedingen gevraagd of men besteedt het uit aan een commerciŽle inzamelaar. Ons doel is om de politiek van die keuze bewust te maken. Raadsleden en wethouders doen dat nu onvoldoende. Zo zie je dat commerciŽle inzamelaars ook schermen met een goed doel. Zij dragen echter een fractie af van wat wij aan de goede doelen afdragen. Wij willen dat gemeenten zich daar rekenschap van geven." Volgens Jacobs is de concurrentie op de markt aanzienlijk toegenomen, en zal als de nodige bewustwording achterwege blijft het goede doel erbij inschieten.
Het Kamerlid Koopmans (CDA) had aan de staatssecretaris van VROM gevraagd of hij mogelijkheden zag om de inzameling van textiel door charitatieve instellingen te bevorderen. Van Geel denkt dat burgers door het goede doel gestimuleerd worden om gescheiden in te zamelen, maar ziet voor zichzelf geen rol weggelegd om dat te bevorderen. De beslissing is geheel aan de gemeenten.


© Uitgeverij Noordhoek BV