Bericht:

Rubriek:

20 februari 2003

beleid & uitvoering

Handboek asbestcontrole

De provincie Gelderland heeft een beknopt handboek samengesteld over asbest in relatie tot sloop, zo meldt MilieuKort, de maandelijkse nieuwsbrief van de provincie over milieu- en waterbeleid.

Veel gemeenten schieten tekort bij het toezicht op de naleving van sloopvergunningen. Dat geldt vooral voor de verwijdering van asbest. Oorzaak is volgens Robert Duzijn van de provincie dikwijls een gebrek aan capaciteit en kennis, maar soms ook een te lage politieke prioriteit. De regelgeving is dan ook behoorlijk ingewikkeld. Gelderland heeft daarom samen met haar handhavingspartners, de gemeenten Apeldoorn, Ede, Zutphen en Hengelo, alsmede de Inspectie VROM en de Arbeidsinspectie, de regelgeving rondom sloop geanalyseerd. Het resultaat is een handboekje met standaardformulieren, handreikingen en checklists. Tegelijkertijd is er in Gelderland aandacht voor de implementatie van de Toezicht Uitvoeringsmethodiek (TUM) Asbest. Hierbij bezoekt een provinciaal adviseur alle gemeenten, voert een quick scan uit en geeft zo nodig een toegespitst advies. Bovendien zijn cursussen opgezet voor toezichthouders en politie.


Uitgeverij Noordhoek BV