Bericht:

Rubriek:

13 november 2002

inzameling

Horst aan de Maas wil stoppen met gescheiden gft-inzameling

Staatssecretaris Van Geel heeft uiterst voorzichtig gereageerd op het verzoek van de Limburgse gemeente Horst aan de Maas de gescheiden inzameling van gft-afval te mogen staken.

De gemeente moet in januari een nieuwe investering doen in inzamelbakken voor gft- en restafval. Hoewel de bakken inmiddels besteld en betaald zijn, wil men af van de gft-bak. Reden was dat wethouder Stas de mening is toegedaan dat door nieuwe Europese Richtlijnen alleen het tuinafval nog maar als compost mag worden afgezet. Gft-afval zou teveel verontreinigd zijn en zou alleen mogen worden gestort of verbrand. De wethouder heeft een proef in gedachten om het tuinafval gescheiden in te zamelen via bladkorven, maar het gft samen met het restafval in te zamelen. Het composteren van tuinafval levert een schoner product op en is ook nog een stuk voordeliger. Verwerken van tuinafval kost ongeveer 40 euro per ton, gft komt op het dubbele.
Staatsecretaris Van Geel heeft toegezegd serieus naar de aanvraag te kijken, maar uit een reactie op vragen van de VROM-Commissie van de Tweede Kamer blijken zijn reserves. 'VROM zal samen met andere overheden die bij het stimuleringsprogramma STAP betrokken zijn, bekijken wat de voor en nadelen zijn van het door de gemeente voorgestelde inzamelsysteem en of een proef zinvol is. Voorwaarde is dat het inzamelsysteem geen negatief effect heeft voor de doelen die met gescheiden inzameling moeten worden bereikt.'


Uitgeverij Noordhoek BV