Bericht:

Rubriek:

7 februari 2003

inzameling

Humana verliest procedure over Betuwse textielinzameling

De voorlopige voorziening die de Stichting Humana aan de Raad van State had gevraagd om toch in het Rivierenland textiel te kunnen blijven inzamelen, is afgewezen.

Sinds 1 januari vindt de inzameling van gebruikte kleding in negen Betuwse gemeenten niet meer plaats door charitatieve instellingen, maar door de AVRI (Afvalverwijdering Rivierenland). Dat betekent onder meer dat de opbrengsten van de ingezamelde kleding niet meer voor goede doelen beschikbaar komen, maar wel, zo stelt de AVRI, tot een lagere afvalstoffenheffing zullen leiden. De Stichting Humana, die al sinds 1992 textiel inzamelt in Buren, Geldermalsen, Neerrijnen en Tiel, kreeg hier per 1 januari geen vergunning meer voor. Hierop heeft Humana een spoedprocedure aangespannen bij de Raad van State. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak heeft het verzoek echter afgewezen. Ingezameld textiel is volgens de Raad van State namelijk huishoudelijk afval en valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Verder vond de Raad dat Humana tijdig op de hoogte was gesteld van de verandering. Bovendien werden de vergunningen telkens voor één jaar verleend. Humana heeft er dus rekening mee kunnen houden dat de inzameling een keer zou eindigen.
Humana beraadt zich nog op verdere stappen.


© Uitgeverij Noordhoek BV