Bericht:

Rubriek:

12 februari 2003

verwijdering

IGAT mag verder

IGAT, de voortzetting van de stortactiviteiten van Proav, mag nieuwe activiteiten gaan ontplooien van de Raad van State.

Omwonenden zijn bang dat er extra stankhinder zal komen als IGAT gaat beginnen met het scheiden van bagger en biologische grondreiniging. De activiteiten staan al een tijd op de rol. Ongeveer zeventig procent van het aangevoerde materiaal kan worden hergebruikt, intern op de stortplaats of extern in de bouwsector. De rest wordt gestort. De stortplaats kwam twee jaar geleden negatief in het nieuws door de stank die het veroorzaakte in met name de gemeente Sliedrecht. Inmiddels is daar een oplossing voor gevonden en is de vergunning aangescherpt. De klachten zijn aanzienlijk verminderd, maar omwonenden waren bang dat het opnieuw zou verergeren. De Raad van State vindt daar nog geen aanleiding voor zolang er geen duidelijkheid is over de interpretatie van de regels. Dat wordt nog uitgezocht in een bodemprocedure.


Uitgeverij Noordhoek BV