Bericht:

Rubriek:

11 december 2002

bedrijfsnieuws

Inzameling Noordwijk naar AVR

De gemeente Noordwijk heeft op 11 december een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AVR over de totaalzorg voor de afvalinzameling.

Het contract is op 1 januari ingegaan en geldt voor tien jaar. Onder de nieuwe naam Milieu Services AVR-Noordwijk zal AVR de inzameling van huishoudelijk en gft-afval, van grof huisvuil en van diverse deelstromen overnemen van de gemeente. Ook participeert AVR in het beheer van de milieustraat en neemt de bestrijding van hondenpoep en het borstelen van onkruid op zich.


Uitgeverij Noordhoek BV