Bericht:

Rubriek:

16 april 2003

beleid & uitvoering

Kippen verdwijnen onder de grond

Met een noodmaatregel heeft het ministerie van LNV op de stortplaatsen van Ambt Montfort en Weert pluimvee gestort dat geruimd is wegens de vogelpest.

Door de enorme toestroom van kadavers was er onvoldoende capaciteit bij Rendac, de verwerker van dierlijk afval. Noodoplossingen zoals het tijdelijk invriezen, afvoer naar het buitenland en ook capaciteit van de AVI in Duiven zijn ingezet, maar bleken niet toereikend. Daarom worden alleen de gedode dieren uit de preventieve ruimingen in big bags gestort. Daarna worden ze afgedekt met een halve meter grond en nog eens een laag afval. Storten vindt alleen plaats als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Met meerdere afvalverbranders is gesproken over de mogelijkheid van verbranden. Maar dat heeft niet geleid tot extra capaciteit. Een moeilijkheid daarbij is dat de kippen eerst moeten worden voorbewerkt (dat wil zeggen verkleind) voordat ze de oven in kunnen. Die voorzieningen waren niet op korte termijn te realiseren. Ook de logistiek speelde een rol.


Uitgeverij Noordhoek BV