Bericht:

Rubriek:

17 oktober 2002

verwijdering

Klacht tegen ARN ongegrond

De NMa heeft in een beroepsprocedure de klacht tegen Auto Recycling Nederland (ARN) over het misbruik van haar machtspositie ongegrond verklaard.

De Stichting Federatie Autorecycling (SFA) had het bezwaar ingediend omdat Stichting Auto & Recycling weigert de gelden uit het fonds voor anderen dan ARN (Auto Recycling Nederland) ter beschikking te stellen. SFA is sinds november 2000 bezig met het opzetten van een concurrerend inzamel- en verwijderingssysteem voor autowrakken. Voor het opzetten van dat systeem wil SFA een bijdrage uit het door Stichting Auto & Recycling beheerde fonds waarin de verwijderingsbijdragen van auto's worden gestort. De Stichting Auto & Recycling vindt een alternatief systeem niet nodig, omdat het systeem van ARN naar volle tevredenheid functioneert. Daarom werd de bijdrage uit het fonds geweigerd. De SFA spande daarop een procedure aan bij de NMa omdat men zich gediscrimineerd voelde en de economische machtspositie van ARN door de stichting in stand werd gehouden. In de uitspraak, concludeerde de NMa dat van de producenten en importeurs van autos die de Stichting Auto & Recycling onderhouden, niet mag worden verwacht dat zij een concurrerend systeem gaan ondersteunen. Hiertegen heeft SFA beroep aangetekend met het argument dat een collectief van autodemontage- en shredderbedrijven ook een collectief systeem van inzameling en verwijdering willen opzetten. Dat systeem moet gaan concurreren met dat van ARN. Volgens de SFA heeft men recht op een deel van het fonds, omdat de consument dit via de verwijderingsbijdrage afdraagt. Het is dus niet zo dat de producenten en importeurs zelf in het systeem investeren. De NMa concludeert echter in een uitgebreide motivatie van haar besluit dat het niet aan de ARN is een alternatief te ondersteunen. Bovendien, zou SFA wel van de gelden gebruik gaan maken, dan zou een ongelijke situatie ontstaan tussen de ARN-bedrijven en de SFA-bedrijven.

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV