Bericht:

Rubriek:

6 februari 2003

bedrijfsnieuws

Krimpen ook onder AVR's hoede

De gemeentelijke reinigingsdienst van Krimpen aan den IJssel wordt vanaf 1 juli verzelfstandigd, waarbij het management bij de AVR komt te liggen.

Alle activiteiten van de afvalinzameling, waaronder ook de milieustraat, gaan over naar de nieuw op te richten NV Milieuservice AVR Krimpen (MAK), waarvan de aandelen volledig in handen van de gemeente zijn. De directie van de NV wordt gevoerd door AVR, waarvoor een contract van tien jaar is afgesloten. De doelstelling is om op termijn de kosten voor de afvalinzameling en -verwijdering minder te laten stijgen. Samenwerking is daarvoor het uitgangspunt. Vandaar dat voor eenzelfde structuur is gekozen als reeds bestaat bij de buurgemeenten Capelle aan den IJssel en Ridderkerk. Met Capelle wordt al samengewerkt. Zo is de stalling van materieel in Krimpen en zal voor het stratenvegen en kolkenzuigen worden samengewerkt met Capelle. Op termijn is het de bedoeling dat de samenwerking tussen de drie gemeentelijke NV's wordt geļntensiveerd.


© Uitgeverij Noordhoek BV