Bericht:

Rubriek:

3 februari 2003

wet- en regelgeving

LAP feestelijk van start

Op 3 februari is in de Staatscourant bekend gemaakt dat het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 is vastgesteld door staatssecretaris Van Geel. Dat betekent dat het LAP op 3 maart in werking treedt, maar niet nadat het werk feestelijk was afgesloten.

Het was allemaal zeer geanimeerd, de 18e februari op het LAP-feestje in Utrecht. Tout afvalbabbelend Nederland had zich verzameld in Karel de V. Een heuse quiz moest duidelijk maken wie nu echt de meeste kennis van het LAP heeft, exclusief medewerkers van VROM en AOO. Tijdens de borrel kon natuurlijk iedereen zijn stokpaardje berijden. Nog één keer. Want het was ook een soort van afscheid. Het afvalbeleid is bijna af. Hier en daar nog wat schaven, nog wat poetsen ook, maar het LAP dat over vier, of zes, jaar weer wordt vastgesteld zal weinig stof doen opwaaien. Er komen geen grote beleidsplannen of sturingsinstrumenten meer. Zoals de maatschappelijke belangstelling voor milieu tanende is, zo verdwijnt ook de aandacht voor afval uit de landelijke politiek. Dat is ook te merken op het departement. De volumereductie van het overheidsapparaat zoals dat is afgesproken in het strategisch akkoord, heeft een sterke weerslag op de directie afvalstoffenbeleid. In de begroting van binnenlandse zaken staat voor VROM de vermindering van inzet op bouwstoffenbesluit en afvalstoffenbeleid met name genoemd. Ook wordt voorgesteld een 'afval-agency' in te stellen. Deze zou de uitvoerende taken moeten gaan uitvoeren.


© Uitgeverij Noordhoek BV